من و تو ♥️♥️♥️ http://manoto137571.mihanblog.com 2020-06-30T03:38:20+01:00 text/html 2019-09-28T08:43:14+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 Hi http://manoto137571.mihanblog.com/post/126 Hello. I came back after a long time. I was very happy to see your comments. There are still 266 other comments I can read and respond to. And most importantly, I will make good changes to this blog. Please follow my other blog atedeh175 @ mihanblog. com text/html 2019-05-19T18:31:04+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 Water health http://manoto137571.mihanblog.com/post/125 Treatment for obesity, sluggishness, hepatitis, diabetes,&nbsp;<div>hypertension, beauty of the skin with 100% herbal infusions </div><div><br></div><div><br></div><div> text/html 2017-10-22T20:29:37+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 ادرس وبلاگ دوم من http://manoto137571.mihanblog.com/post/124 <font size="4">سلام . این ادرس وبلاگ دیگر من است . خوشحال می شوم سر بزنید</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">atefeh175.mihanblog.com</font></div> text/html 2014-08-19T13:26:19+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 مدرنــــــــ http://manoto137571.mihanblog.com/post/121 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; "><p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3069" alt="normal_Love28" src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2013/11/normal_Love28-500x500.jpg" width="500" height="500" style="border-top-width: 5px; border-right-width: 5px; border-bottom-width: 5px; border-left-width: 5px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FFCC33">به مـــــــن&nbsp; یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــم</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FFCC33">وهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم…</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FFCC33">به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــض</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FFCC33">به این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــم</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FFCC33">که هوای بـــــــــــــد این روزها آدم را افســــــــــــــــــــرده میکنــــــــــــــــــــد…</font></p></span> text/html 2014-08-19T13:25:02+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 انگار کافی نبوده … http://manoto137571.mihanblog.com/post/120 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; "><p><a href="http://naghmehsara.ir/1391/11/%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b4%d8%a8/photo-skin-ir-light155/" rel="attachment wp-att-1489" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; "><img class="aligncenter size-full wp-image-1489" alt="Photo-skin.ir-Light155" src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2013/02/Photo-skin.ir-Light155.jpg" width="450" height="300" style="border-top-width: 5px; border-right-width: 5px; border-bottom-width: 5px; border-left-width: 5px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></a></p><p><span style="font-size: small; ">گریه ی&nbsp; آخر شب هایم …</span></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FF99FF">انگار کافی نبوده …</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><font class="Apple-style-span" color="#FF99FF">این روز ها …</font><br><br></font><span style="font-size: small; ">اول&nbsp; صبح ها هم …</span></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FF99FF">گریه می کنم …</font></p></span></div></span> text/html 2014-08-19T13:23:11+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 بعضیا http://manoto137571.mihanblog.com/post/119 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(51, 0, 153); "><strong><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma; "><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; "><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; line-height: 28px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#9999FF">بـعضیــآم ڪـﮧ مـث |ڪُـرّه اُلآغ ڪـכخـכآ| یـورٺـمـﮧ میـرטּ رو اعـصآبـآ [!]</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><font class="Apple-style-span" color="#9999FF">&nbsp;</font></span><br></strong></span></div><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 0, 51); "><em><span style="font-size: medium; "><strong><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/post_picture/jokland-ir-45518768876418548090.jpg" alt="" width="256" height="178">&nbsp;</strong></span></em></span></p><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(255, 153, 0); "><strong><span class="Apple-style-span">مــزاحـم آבمــــــے ڪــﮧ</span></strong></span></p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(255, 153, 0); "><strong><span class="Apple-style-span">مشـغـول فــرآمــوش کــردלּاســـت</span></strong></span></p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(255, 153, 0); "><strong><span class="Apple-style-span">לּـشـویــــב....</span></strong></span></p><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; "><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/post_picture/jokland-0603765036970397.jpg" alt="" width="247" height="164">&nbsp;</p><div style="text-align: center; ">&nbsp;</div><div style="text-align: center; "><br><div id="postbody"><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span" color="#9999FF">نـــه اینـــکــه نَــخوامــاااا ولی واقعــــا در توانَــم نیســـت بعضیـــــا رو آدَم حـــســاب کنــم..!</font></span></div><div style="text-align: center; ">&nbsp;</div></div><span style="color: rgb(51, 0, 153); "><strong><span style="font-size: medium; "><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/31/c76b8ba4f3d5d1d1c5a7fcdf736f78fd/xd0sgo-l-580x580.jpg" alt="" width="266" height="186"></span></strong></span></div></span></div></span> text/html 2014-08-19T13:17:38+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 کاش نبودی http://manoto137571.mihanblog.com/post/118 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span" face="impact"><font class="Apple-style-span" color="#C0C0C0">از “نبودنت” دلگیر نیستم…</font></font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span" face="impact"><font class="Apple-style-span" color="#C0C0C0">&nbsp;</font></font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span" face="impact"><font class="Apple-style-span" color="#C0C0C0">از اینکه روزگاری “</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large; "><font class="Apple-style-span" color="#C0C0C0">بودی</font></span><font class="Apple-style-span" color="#C0C0C0">”، دلگیرم</font></font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><img id="irc_mi" class="irc_mut" src="http://up.98love.ir/Pictures/love/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%281%29.jpg" alt="" width="470" height="349" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; margin-top: 53px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; "></span></p></span> text/html 2014-08-19T13:08:27+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 تمام من تمام شد... http://manoto137571.mihanblog.com/post/117 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; "><p><a href="http://naghmehsara.ir/1391/06/%d9%85%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%aa/naghmehsara-ir74tdfr/" rel="attachment wp-att-623" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; "><img class="aligncenter size-full wp-image-623" title="میخواهمتــــــــــــــــــــ... ولــــی... دوری... خیلی خیلی دور نه دستم به دستانـــــــت میرسد نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ" src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2012/08/naghmehsara.ir74tdfr.jpg" alt="" width="450" height="294" style="border-top-width: 5px; border-right-width: 5px; border-bottom-width: 5px; border-left-width: 5px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></a></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">میخواهمتــــــــــــــــــــ…</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">ولــــی…</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">دوری…</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">خیلی خیلی دور</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">نه دستم به دستانـــــــت میرسد</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ</font></p><p><font class="Apple-style-span" face="'courier new', courier, monospace"><span class="Apple-style-span" style="font-size: xx-large; "><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">&nbsp;</font><b><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">و اینجاست که تمام من تمام شد...</font></b></span></font></p></span> text/html 2014-08-19T13:05:53+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 عشق یکطرفه http://manoto137571.mihanblog.com/post/116 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; "><p><a href="http://naghmehsara.ir/1391/07/%d8%b9%d8%b4%d9%82-%db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87/attachment/19/" rel="attachment wp-att-1122" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; "><img class="aligncenter size-full wp-image-1122" title="19" src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2012/10/19.jpg" alt="" width="450" height="255" style="border-top-width: 5px; border-right-width: 5px; border-bottom-width: 5px; border-left-width: 5px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></a>هر ر</p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CC00">این عشق یکطرفه را طی میکنم…</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CC00">یکبار هم تو گامی بدین سو بردار…</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CC00">نترس…!</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CC00">جریمه اش با من!</font></p></span></div></span> text/html 2014-08-18T11:03:29+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 ادرس جدید وبلاگمhttp://atefeh175.mihanblog.com http://manoto137571.mihanblog.com/post/115 ادرس جدید وبلاگمhttp://atefeh175.mihanblog.com text/html 2014-08-18T06:54:36+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 مـــات شــدم از رفـتنت http://manoto137571.mihanblog.com/post/113 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><h1 class="h2" style="background-image: url(http://naghmehsara.ir/wp-content/themes/naghmehsara/images/hs.png); color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; height: 30px; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 25px; margin-left: 5px; font-family: tahoma; font-size: 9pt; padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; "><a title="مـــات شــدم از رفـتنت …" href="http://naghmehsara.ir/?p=3609" rel="bookmark" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; ">مـــات شــدم از رفـتنت …</a></h1><div class="text" style="font-family: tahoma; font-size: 9pt; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><p><img class="aligncenter size-full wp-image-3615" src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2014/08/Naghmehsara-552.jpg" alt="Naghmehsara (552)" width="450" height="300" style="border-top-width: 5px; border-right-width: 5px; border-bottom-width: 5px; border-left-width: 5px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">&nbsp;</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#666666">مـــات</font><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF"> شــدم از رفـتنت …</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">هیــچ مـیز </font><font class="Apple-style-span" color="#666666">شطـرنجی </font><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">هـم در مــیان نـــبـود !</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">ایـن وســط فــقط یـک </font><font class="Apple-style-span" color="#666666">دل</font><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF"> بـــود …</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#33CCFF">کـه دیگــر نـیست…</font></p></div></span> text/html 2014-08-18T06:30:22+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 می خواهی بروی ؟! http://manoto137571.mihanblog.com/post/110 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; "><p><img class="aligncenter size-full wp-image-3619" src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2014/08/Naghmehsara-569.jpg" alt="Naghmehsara (569)" width="450" height="299" style="border-top-width: 5px; border-right-width: 5px; border-bottom-width: 5px; border-left-width: 5px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></p><p><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">می خواهی بروی ؟!</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">پس بی بهانه برو !</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">بیدار نکن خاطره های خواب آلوده را …</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">محبت ساختگیـت، عشق دروغینت و چشمان پر فریبت،</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">روزی گرفتارت خواهند ساخت …</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">فقط بیا در خزان خواسته هایم کمی قدم بزن</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">دلم برای راه رفتنت تنگ شده است…!</font></p></span> text/html 2014-08-14T09:50:09+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 از سکوتــم بتــرس http://manoto137571.mihanblog.com/post/109 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); "><font size="4"><span><span dir="rtl"><img src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10532802_470476049755346_1117036204349735024_n.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0" style="max-width: 500px; "><br><br>از سکوتــم بتــرس …<br>وقتــی که ساکت می شوم …<br>لابـد همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش خدا …<br>بیشتر که گوش دهــی …<br>از همــه ی سکوتــم …<br>از همــه ی بودنــم …<span class="text_exposed_show"><br>یک “آه” می شنـــوی …<br>و باید بترســـی ..از “آه”مظلومـــی<br>که فریاد رســی جز خدا ندارد</span></span></span></font>&nbsp;<blogextendedpost><br></blogextendedpost></span></div> text/html 2014-08-13T12:46:21+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 عروسک http://manoto137571.mihanblog.com/post/108 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><em><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; "><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#666666">این روزها جایت را &nbsp;با عروسکی پر کرده ام &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#666666">که احساس ندارد همانند تو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#666666">قلبش از سنگ است &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></em></strong></p></span><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; "><em><strong><span style="font-size: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; "><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; display: inline !important; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#666666">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ولی این را میدانم که دل شکستن بلد نیست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></em></strong></p></span></span></strong></em></span></span></strong></em></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; "><a href="http://naghmehsara.ir/1391/06/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba/naghmehsara-ir74g5fd/" rel="attachment wp-att-619" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; "><img class="aligncenter size-full wp-image-619" title="شیشه نازک احساس مرا دست نزن ! چندشم می شود از لک انگشت دروغ آن که میگفت که احساس مرا میفهمد... کو کجا رفت؟که احساس مرا خوب فروخت!!!" src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2012/08/naghmehsara.ir74g5fd.jpg" alt="" width="450" height="450" style="border-top-width: 5px; border-right-width: 5px; border-bottom-width: 5px; border-left-width: 5px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></a></span> text/html 2014-08-13T12:44:33+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 یک انسان تنها http://manoto137571.mihanblog.com/post/107 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">دستهایم را به سمت آسمان تو بلند می کنم</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">&nbsp;</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">می خواهم بدانی</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">&nbsp;</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">دستانم خالیست</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">&nbsp;</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">می خواهم بدانی</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">&nbsp;</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">یک انسان تنها هیچ سلاحی ندارد</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">&nbsp;</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">پس تو مرا به جرم بی سلاح بودن</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">&nbsp;</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><font class="Apple-style-span" color="#663300">به تیر زمانه نشانه نگیر</font></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><img src="http://www.eshghentezar.com/imgcenter/uploads/1404991250.gif" alt="" width="515" height="519" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; "></p><div><br></div></span> text/html 2014-08-13T12:43:11+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 برای اینکه نامهربانیش رابفهمد... http://manoto137571.mihanblog.com/post/106 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(240, 23, 159); "><div id="posttitle" style="height: 50px; background-image: url(http://baroni00.blogfa.com/); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; text-align: right; font-size: 7pt; direction: rtl; padding-top: 10px; padding-right: 30px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><b>برای اینکه نامهربانیش رابفهمد...</b></div><div id="postbody" style="text-align: justify; padding-top: 0px; padding-right: 25px; padding-bottom: 5px; padding-left: 3px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 0); width: 600px; line-height: 1.5em; direction: rtl; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">برای آن عاشق بی دل می نویسم که حرمت اشکهایم را ندانست</span></span></em></strong><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">برای آن می نویسم که معنای انتظار را ندانست</span></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">چه روزها و شب هایی که به یادش سپری کردم</span></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">برای آن می نویسم که روزی دلش مهربان بود</span></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">می نویسم تا بداند دل شکستن هنر نیست</span></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">نه دگر نگاهم را برایش هدیه می کنم</span></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;نه دگر دم از فاصله می زنم</span></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">و نه با شعرهایم دلتنگی ها را فریاد می زنم</span></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong><em><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">می نویسم شاید نامهربانی هایش را باور کند</span></span></em></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; ">&nbsp;<img src="http://www.parsafun.com/wp-content/upload/2011/06/007972.jpg" alt="" width="508" height="300" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; "></p></div></span> text/html 2014-08-12T15:36:44+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 حــــــس کور میلی http://manoto137571.mihanblog.com/post/105 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; "><p><a href="http://naghmehsara.ir/1391/06/%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85/24-3/" rel="attachment wp-att-1107" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; "><img class="aligncenter size-full wp-image-1107" title="24" src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2012/08/24.jpg" alt="" width="450" height="352" style="border-top-width: 5px; border-right-width: 5px; border-bottom-width: 5px; border-left-width: 5px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></a></p><p><font class="Apple-style-span" color="#000000">نسبت به تو حــــــس کور میلی دارم…</font></p><p><span style="font-family: Arial; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; "><font class="Apple-style-span" color="#000000">دورُبرِ</font></span></span></span><font class="Apple-style-span" color="#000000">&nbsp;خود هزار تا لیلــــی دارم…</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#000000">من نــــاز نمی خرم ،شما هم نفروش…</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#000000">چون عاشق کشته مرده خیــــلی دارم…</font></p></span> text/html 2014-08-12T15:35:30+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 دروغگو http://manoto137571.mihanblog.com/post/103 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; "><p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; font-size: 11px; "><em><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; "><em><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; "><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; display: inline !important; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong><em><span style="font-size: 11pt; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; "><em><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; "><img src="http://s1.picofile.com/file/6775032192/22094327508990272354.jpg" alt="" width="511" height="810" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; "></span></strong></em></span></span></em></strong></span></p></span></span></strong></em></span></span></strong></em></span></p><p><font class="Apple-style-span" color="#000000"><b>شیشه نازک احساس مرا دست نزن !</b></font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#000000"><b>چندشم می شود از لک انگشت دروغ</b></font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#000000"><b>آن که میگفت که احساس مرا میفهمد…</b></font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#000000"><b>کو کجا رفت؟که احساس مرا خوب فروخت!!!</b></font></p></span> text/html 2014-08-12T15:31:53+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 عشق یکطرفه http://manoto137571.mihanblog.com/post/102 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; "><p><a href="http://naghmehsara.ir/1391/07/%d8%b9%d8%b4%d9%82-%db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87/attachment/19/" rel="attachment wp-att-1122" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; "><img class="aligncenter size-full wp-image-1122" title="19" src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2012/10/19.jpg" alt="" width="450" height="255" style="border-top-width: 5px; border-right-width: 5px; border-bottom-width: 5px; border-left-width: 5px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></a>هر ر</p><p><font class="Apple-style-span" color="#003333">این عشق یکطرفه را طی میکنم…</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#003333">یکبار هم تو گامی بدین سو بردار…</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#003333">نترس…!</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#003333">جریمه اش با من!</font></p></span> text/html 2014-08-12T15:28:06+01:00 manoto137571.mihanblog.com عاطفه 175 انگار کافی نبوده … http://manoto137571.mihanblog.com/post/101 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; "><p><a href="http://naghmehsara.ir/1391/11/%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b4%d8%a8/photo-skin-ir-light155/" rel="attachment wp-att-1489" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; "><img class="aligncenter size-full wp-image-1489" alt="Photo-skin.ir-Light155" src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2013/02/Photo-skin.ir-Light155.jpg" width="450" height="300" style="border-top-width: 5px; border-right-width: 5px; border-bottom-width: 5px; border-left-width: 5px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(24, 28, 34); border-right-color: rgb(24, 28, 34); border-bottom-color: rgb(24, 28, 34); border-left-color: rgb(24, 28, 34); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></a></p><p><span style="font-size: small; "><font class="Apple-style-span" color="#3333FF">گریه ی&nbsp; آخر شب هایم …</font></span></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">انگار کافی نبوده …</font></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">این روز ها …<br><br></font><span style="font-size: small; "><font class="Apple-style-span" color="#3333FF">اول&nbsp; صبح ها هم …</font></span></p><p><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">گریه می کنم …</font></p></span>