من و تو ♥️♥️♥️ tag:http://manoto137571.mihanblog.com 2020-07-02T10:40:36+01:00 mihanblog.com Hi 2019-09-28T08:43:14+01:00 2019-09-28T08:43:14+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/126 عاطفه 175 Hello. I came back after a long time. I was very happy to see your comments. There are still 266 other comments I can read and respond to. And most importantly, I will make good changes to this blog. Please follow my other blog atedeh175 @ mihanblog. com Water health 2019-05-19T18:31:04+01:00 2019-05-19T18:31:04+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/125 عاطفه 175 Treatment for obesity, sluggishness, hepatitis, diabetes, hypertension, beauty of the skin with 100% herbal infusions hypertension, beauty of the skin with 100% herbal infusions


]]> ادرس وبلاگ دوم من 2017-10-22T20:29:37+01:00 2017-10-22T20:29:37+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/124 عاطفه 175 سلام . این ادرس وبلاگ دیگر من است . خوشحال می شوم سر بزنیدatefeh175.mihanblog.com سلام . این ادرس وبلاگ دیگر من است . خوشحال می شوم سر بزنید

atefeh175.mihanblog.com
]]>
مدرنــــــــ 2014-08-19T13:26:19+01:00 2014-08-19T13:26:19+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/121 عاطفه 175 به مـــــــن  یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــموهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم…به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــضبه این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــمکه هوای بـــــــــــــد این روزها آدم را افســــــــــــــــــــرده میکنــــــــــــــــــــد…

normal_Love28

به مـــــــن  یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــم

وهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم…

به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــض

به این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــم

که هوای بـــــــــــــد این روزها آدم را افســــــــــــــــــــرده میکنــــــــــــــــــــد…

]]>
انگار کافی نبوده … 2014-08-19T13:25:02+01:00 2014-08-19T13:25:02+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/120 عاطفه 175 گریه ی  آخر شب هایم …انگار کافی نبوده …این روز ها …اول  صبح ها هم …گریه می کنم …

Photo-skin.ir-Light155

گریه ی  آخر شب هایم …

انگار کافی نبوده …

این روز ها …

اول  صبح ها هم …

گریه می کنم …

]]>
بعضیا 2014-08-19T13:23:11+01:00 2014-08-19T13:23:11+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/119 عاطفه 175 بـعضیــآم ڪـﮧ مـث |ڪُـرّه اُلآغ ڪـכخـכآ| یـورٺـمـﮧ میـرטּ رو اعـصآبـآ [!]   مــزاحـم آבمــــــے ڪــﮧ مشـغـول فــرآمــوش کــردלּاســـت לּـشـویــــב....   نـــه اینـــکــه نَــخوامــاااا ولی واقعــــا در توانَــم نیســـت بعضیـــــا رو آدَم حـــســاب کنــم..! 
بـعضیــآم ڪـﮧ مـث |ڪُـرّه اُلآغ ڪـכخـכآ| یـورٺـمـﮧ میـرטּ رو اعـصآبـآ [!] 

 

 

مــزاحـم آבمــــــے ڪــﮧ

 

مشـغـول فــرآمــوش کــردלּاســـت

 

לּـشـویــــב....

 

 

 

نـــه اینـــکــه نَــخوامــاااا ولی واقعــــا در توانَــم نیســـت بعضیـــــا رو آدَم حـــســاب کنــم..!
 

]]>
کاش نبودی 2014-08-19T13:17:38+01:00 2014-08-19T13:17:38+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/118 عاطفه 175 از “نبودنت” دلگیر نیستم… از اینکه روزگاری “بودی”، دلگیرم

از “نبودنت” دلگیر نیستم…

 

از اینکه روزگاری “بودی”، دلگیرم

]]>
تمام من تمام شد... 2014-08-19T13:08:27+01:00 2014-08-19T13:08:27+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/117 عاطفه 175 میخواهمتــــــــــــــــــــ…ولــــی…دوری…خیلی خیلی دورنه دستم به دستانـــــــت میرسدنه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ و اینجاست که تمام من تمام شد...

میخواهمتــــــــــــــــــــ…

ولــــی…

دوری…

خیلی خیلی دور

نه دستم به دستانـــــــت میرسد

نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ

 و اینجاست که تمام من تمام شد...

]]>
عشق یکطرفه 2014-08-19T13:05:53+01:00 2014-08-19T13:05:53+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/116 عاطفه 175 هر راین عشق یکطرفه را طی میکنم…یکبار هم تو گامی بدین سو بردار…نترس…!جریمه اش با من!

هر ر

این عشق یکطرفه را طی میکنم…

یکبار هم تو گامی بدین سو بردار…

نترس…!

جریمه اش با من!

]]>
ادرس جدید وبلاگمhttp://atefeh175.mihanblog.com 2014-08-18T11:03:29+01:00 2014-08-18T11:03:29+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/115 عاطفه 175 ادرس جدید وبلاگمhttp://atefeh175.mihanblog.com مـــات شــدم از رفـتنت 2014-08-18T06:54:36+01:00 2014-08-18T06:54:36+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/113 عاطفه 175 مـــات شــدم از رفـتنت … مـــات شــدم از رفـتنت …هیــچ مـیز شطـرنجی هـم در مــیان نـــبـود !ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود …کـه دیگــر نـیست…

مـــات شــدم از رفـتنت …

Naghmehsara (552)

 

مـــات شــدم از رفـتنت …

هیــچ مـیز شطـرنجی هـم در مــیان نـــبـود !

ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود …

کـه دیگــر نـیست…

]]>
می خواهی بروی ؟! 2014-08-18T06:30:22+01:00 2014-08-18T06:30:22+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/110 عاطفه 175 می خواهی بروی ؟!پس بی بهانه برو !بیدار نکن خاطره های خواب آلوده را …محبت ساختگیـت، عشق دروغینت و چشمان پر فریبت،روزی گرفتارت خواهند ساخت …فقط بیا در خزان خواسته هایم کمی قدم بزندلم برای راه رفتنت تنگ شده است…!

Naghmehsara (569)

می خواهی بروی ؟!

پس بی بهانه برو !

بیدار نکن خاطره های خواب آلوده را …

محبت ساختگیـت، عشق دروغینت و چشمان پر فریبت،

روزی گرفتارت خواهند ساخت …

فقط بیا در خزان خواسته هایم کمی قدم بزن

دلم برای راه رفتنت تنگ شده است…!

]]>
از سکوتــم بتــرس 2014-08-14T09:50:09+01:00 2014-08-14T09:50:09+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/109 عاطفه 175 از سکوتــم بتــرس …وقتــی که ساکت می شوم …لابـد همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش خدا …بیشتر که گوش دهــی …از همــه ی سکوتــم …از همــه ی بودنــم …یک “آه” می شنـــوی …و باید بترســـی ..از “آه”مظلومـــیکه فریاد رســی جز خدا ندارد 


از سکوتــم بتــرس …
وقتــی که ساکت می شوم …
لابـد همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش خدا …
بیشتر که گوش دهــی …
از همــه ی سکوتــم …
از همــه ی بودنــم …
یک “آه” می شنـــوی …
و باید بترســـی ..از “آه”مظلومـــی
که فریاد رســی جز خدا ندارد
 
]]>
عروسک 2014-08-13T12:46:21+01:00 2014-08-13T12:46:21+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/108 عاطفه 175 این روزها جایت را  با عروسکی پر کرده ام                                                           که احساس ندارد همانند تو                                                  قلبش از سنگ است        

این روزها جایت را  با عروسکی پر کرده ام                                                           

که احساس ندارد همانند تو                                                  

قلبش از سنگ است                                                 

                           ولی این را میدانم که دل شکستن بلد نیست                                                                               

]]>
یک انسان تنها 2014-08-13T12:44:33+01:00 2014-08-13T12:44:33+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/107 عاطفه 175 دستهایم را به سمت آسمان تو بلند می کنم می خواهم بدانی دستانم خالیست می خواهم بدانی یک انسان تنها هیچ سلاحی ندارد پس تو مرا به جرم بی سلاح بودن به تیر زمانه نشانه نگیر

دستهایم را به سمت آسمان تو بلند می کنم

 

می خواهم بدانی

 

دستانم خالیست

 

می خواهم بدانی

 

یک انسان تنها هیچ سلاحی ندارد

 

پس تو مرا به جرم بی سلاح بودن

 

به تیر زمانه نشانه نگیر


]]>
برای اینکه نامهربانیش رابفهمد... 2014-08-13T12:43:11+01:00 2014-08-13T12:43:11+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/106 عاطفه 175 برای اینکه نامهربانیش رابفهمد...برای آن عاشق بی دل می نویسم که حرمت اشکهایم را ندانست برای آن می نویسم که معنای انتظار را ندانست چه روزها و شب هایی که به یادش سپری کردم برای آن می نویسم که روزی دلش مهربان بود می نویسم تا بداند دل شکستن هنر نیست نه دگر نگاهم را برایش هدیه می کنم  نه دگر دم از فاصله می زنم و نه با شعرهایم دلتنگی ها را فریاد می زنم می نویسم شاید نامهربانی هایش را باور کند 
برای اینکه نامهربانیش رابفهمد...
برای آن عاشق بی دل می نویسم که حرمت اشکهایم را ندانست

 

برای آن می نویسم که معنای انتظار را ندانست

 

چه روزها و شب هایی که به یادش سپری کردم

 

برای آن می نویسم که روزی دلش مهربان بود

 

می نویسم تا بداند دل شکستن هنر نیست

 

نه دگر نگاهم را برایش هدیه می کنم

 

 نه دگر دم از فاصله می زنم

 

و نه با شعرهایم دلتنگی ها را فریاد می زنم

 

می نویسم شاید نامهربانی هایش را باور کند

 

]]>
حــــــس کور میلی 2014-08-12T15:36:44+01:00 2014-08-12T15:36:44+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/105 عاطفه 175 نسبت به تو حــــــس کور میلی دارم…دورُبرِ خود هزار تا لیلــــی دارم…من نــــاز نمی خرم ،شما هم نفروش…چون عاشق کشته مرده خیــــلی دارم…

نسبت به تو حــــــس کور میلی دارم…

دورُبرِ خود هزار تا لیلــــی دارم…

من نــــاز نمی خرم ،شما هم نفروش…

چون عاشق کشته مرده خیــــلی دارم…

]]>
دروغگو 2014-08-12T15:35:30+01:00 2014-08-12T15:35:30+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/103 عاطفه 175 شیشه نازک احساس مرا دست نزن !چندشم می شود از لک انگشت دروغآن که میگفت که احساس مرا میفهمد…کو کجا رفت؟که احساس مرا خوب فروخت!!!

شیشه نازک احساس مرا دست نزن !

چندشم می شود از لک انگشت دروغ

آن که میگفت که احساس مرا میفهمد…

کو کجا رفت؟که احساس مرا خوب فروخت!!!

]]>
عشق یکطرفه 2014-08-12T15:31:53+01:00 2014-08-12T15:31:53+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/102 عاطفه 175 هر راین عشق یکطرفه را طی میکنم…یکبار هم تو گامی بدین سو بردار…نترس…!جریمه اش با من!

هر ر

این عشق یکطرفه را طی میکنم…

یکبار هم تو گامی بدین سو بردار…

نترس…!

جریمه اش با من!

]]>
انگار کافی نبوده … 2014-08-12T15:28:06+01:00 2014-08-12T15:28:06+01:00 tag:http://manoto137571.mihanblog.com/post/101 عاطفه 175 گریه ی  آخر شب هایم …انگار کافی نبوده …این روز ها …اول  صبح ها هم …گریه می کنم …

Photo-skin.ir-Light155

گریه ی  آخر شب هایم …

انگار کافی نبوده …

این روز ها …

اول  صبح ها هم …

گریه می کنم …

]]>